ناگـــــــهان

ماه: نوامبر, 2010

وقتش میرسه

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که کنم تخته من اینجا و ببــــــــــــندم دهنم

Advertisements

به همین سادگی

سه دسته آدم داریم
دسته اول،دسته ی سوم رو میذاره تو آب نمک، که اگه دسته ی دوم نشد بره سراغش .

زنی که تلافی کرد

مردی که همیشه ماموریت ها ساختگی،اضافه کارهای خیالی و سرکشی به پروژه های دروغین را بهانه برای با دیگری بودن وغیبت در کنار همسرش می آورد،باید روزی انتظار به مشام رسیدن عطر مردانه ی غریبه را در خانه داشته باشد.