ناگـــــــهان

ماه: آوریل, 2011

دست تو/تنهایی ام

بانو گفت :
عزیز دلم همه‌مون یه روزی کنده میشیم از زمین اما هیچ‌کدوم‌مون نمی‌دونیم که توی اون دستائی که مارو بلند کرده آیا، تنهاتریم یا نه؟

رنگ درد

شاعر نقاشی است که رنج میکشد

هورمونهای عوضی

ای کاش یه درجه ای،نشانگری،یه چیزی خلاصه تو صورت آدمها بود ،زمانی که بهت میگن دوستت دارم این اندازه تستسترون و پروژسترونشونم نشون میداد.