بدست ناگهــــــــــان

حکایت من، حکایت مرد اعدامی است که تا چهارپایه از زیر پایش رفت، حکم عفو اش آمد!

Advertisements