بدست ناگهــــــــــان

در مورد دیگران این موضوع را باید جدی گرفت که؛
آدم‌ها خسته می‌شوند!
آدم‌ها خسته که می‌شوند، می‌روند!

Advertisements