ریاضیات دل/ریاضت دل

بدست ناگهــــــــــان

عاشقی کردن مثل ریاضی‌ست.
تمرین نکنی، فراموشش می‌کنی…

Advertisements