مغلوب خود

بدست ناگهــــــــــان

روزهایی که از پس خودت هم بر نمی‌آیی!
Nordin-seruyan
Photo by: Nordin Seruyan

Advertisements