شاید دوست بوده

بدست ناگهــــــــــان

فرمانده: سرباز؛ وقتی دشمنت رو شکست دادی چه حسی پیدا کردی؟
سرباز: حس شک قربان؛ آدم معمولا از دشمنش شکست میخوره.شاید این دوست بوده!

Advertisements