آسودگی

بدست ناگهــــــــــان

می‌خواهم عاشق زن جذامی شوم

جز من عاشق کسی نیست
جز من کسی عاشق‌اش نیست

Advertisements