یک جای جهان می‌لنگد

بدست ناگهــــــــــان

همیشه در قطار، مسافری هست که کسی در ایستگاه منتظر‌ش نیست…
همیشه در ایستگاه کسی هست که مسافرش در قطار نیست…

Advertisements