ناگـــــــهان

ماه: دسامبر, 2009

نداشته ها،نصیب ما

آنانکه هستند چشم ندارند
آنانکه نیستند حافظه ندارند

Advertisements

30در30 در ارتفاع 3 متری

احساس یه زندانی رو دارم که تنها راه ارتباطش با جهان بیرون یه پنجره 30 در 30 با فنس تو ارتفاع 3 متریه