ناگـــــــهان

ماه: فوریه, 2011

حواس/هست/نیست

حواسم به نبودنت هست
حواست به بودنم نیست

Advertisements

همیشه کمکت میکنند

+شوهرم به من خیانت میکنه.دارم دیوونه میشم.دیگه نمیدونم چیکار کنم !میتونین کمکم کنید ؟

_شما دو تا راه دارین.اول اینکه شمام بهش خیانت کنین یا ازش جدا بشین.

من تو مورد اول همین الان میتونم کمکتون کنم خانم !
.
.
.

بخشی از نمایشنامه جن گیری به سبک روسی با اندکی دستکاری

هیچ

ترمز بریده را به فرمان چه حاجت است

گت اَوت

دیس کوالیفای بشی
نه به خاطر قابلیتی که نداری.که داری!
فقط به خاطر نداشتن چیزی که در نداشتنش تقصیری نداری