ازدواج مجوز تجاوز نیست

چه بسیارند مردانی که بعد از ازواج شروع به تجاوز میکنند.آن هم به همسران خود.

Advertisements